Látnivalók

Számtalan látnivaló található városunkban

Korona

( Széchenyi tér 10.) -Makó legszebb eklektikus épületében konferencia terem található. Épült 1855-ben Koczka Ferdinánd tervei alpján, vendégfogadónak.1905-ben átépítették, szállodával bővítették.

Városháza

A város monumentális középülete 1780-ban Vertics József földmérő tervei szerint épült klasszicista stílusban.1839-ben Giba Antal tervei alapján építették át a mai formájára.Az előcsarnokban van a Városház Galéria, amely kiállításoknak ad helyet.A városházával szembeni sarkon áll (Széchenyi tér 25.) az egykori Makói Takarékpánztár székháza a makói historizmus legszebb világi épülete.

Régi városháza

(Széchenyi tér 6.):Koczka Ferdinánd szolnoki építőmester tervei szerint 1854-59-ben épült romantikus stílusban.

Bérpalota

(Széchenyi tér 8.):1927-ben létesített neobarokk bérház a város legreprezentatívabb lakóháza.Párkány alatt található Európa második legnagyobb molnárfecske kolóniája.

Postapalota

(Posta u. 7.): 1924-ben épült neobarokk stílusban.

Püspöki rezidencia és kápolna

(Csanád vezér tér 12-14) Kőszeghy László püspök építette 1826-ban nyári lakás céljából.

Hagymaház

(Posta u. 4-6.):Makovecz Imre által tervezett, rendeltetés szerint Thalia papjainak temploma.390 ülőhellyel, színpaddal, a hozzá csatlakozó aulával, pódium teremmel kávéházzal, klubokkal, irodákkal. Belül a magyar ősvallás kultikus helye, miként népmeséinkben és a pogány magyar néphitben az égig érő fa tartja az égboltot, úgy itt is az elágazó fabordákra nehezedik a terem boltozata.

Múzsák kútja

Fritz Mihály alkotása a Hagymaház előtti téren áll.

Csanád vezér tér

A tér neve emlékeztet az ősi megyére. Szent Gellért legendájában az Ajtonyt legyőző Csanád vezérnek Szent István meghagyta, hogy ő legyen annak a vármegyének ispánja, és azt minden időkig nevezzék Csanád vármegyének. 1950-ben lett Csongrád megye.

József Attila gimnázium

1895-ben építették.Híres tanulója volt József Attila és tanított itt Juhász Gyula költő.A gimnázium melletti azfaltban öntött József Attila utcatáblát Kocsis Imre makói születésű művész szokatlan módon helyezte el.Az ifjú költő első verses kötetének, a Szépség koldusának borítóját ércbe öntve építették be az aszfaltba

József Attila Múzeum

Skanzen, Espersit-Ház: Küzdelmes évszázadok Makó város története az újjáépítéstől a rendszerváltásig 1699-1989 állandó kiállítás.

Római katolikus Szent Anna kápolna

/műemlék/:(Kálvária u. 38-40)
Katolikus temető.Épült 1829 klasszicista stílusban. A kápolnát a bajor eredetű Wiblitzhauser János serfőző mester építette. Megtekinthető a temető nyitvatartása alatt.

Római katolikus plébánia templom

/műemlék/:(Szent István tér)
Épült 1765-72 barokk stílusban.A templom tervezőjét nem ismerjük. A terveket minden bizonnyal a püspökség bocsátotta a makóiak rendelkezésére.Az építészeti megoldások hasonlósága alapján föltételezhetjük, hogy a makói és az 1768-73-ban épült csanádpalotai templomot ugyanaz a kéz tervezte. A templom legnagyobb kincse a Havi- Boldogasszony kép, amelynek előképe a római Sancta Maria maggiore templom kegyképe.

Református ótemplom

/műemlék/ ( Kálvin tér) Tel.:62/211-495
1774-ben épült barokk stílusban.1781.szeptember 12-én keletkezett tűz martalékává vált a templom.Ezt a gyásznapot a református egyház esztendőkig 1817-ig megböjtölte.A hívek erőn fölül adakoztak a: ki pénzt, ki üszőt, ki gabonát, ki bort. Amikor a toronyépítéshez teljesen kimerült a kassza, Diós István kurátor hagymás gazda a piactéren levette a süvegét, és elkezdett kéregetni.Két óra alatt máriásokkal, húszasokkal, tallérokkal megtelt a nagy süveg.A templomot 1790-1927-ig nyolc-kilenc sukk magasságú téglakerítés vette körül.A kerítés négy sarka bástyával volt ellátva.A négy bástya emlékét elevenítette fel Makovecz Imre az új Hagymaház tervezésekor.

Görög katolikus temető kápolna

/műemlék/: (Hosszú u.1)
Görög katolikus temető, amely 1847-ben épült klasszicista stílusban. Felszentelését 1847-benbáró Edelényi Vazul püspök végezte.Ma ravatalozónak használják. Megtekinthető a temető nyitvatartása alatt.

Ortodox zsinagóga

Vorhand rabbi tér 3.
Tel.:30/389-0613
1895-ben épült romantikus stílusban.Itt van elhelyezve a mártírok táblája 496 névvel.